เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา ในวันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

ข้าพระพุทธเจ้า ขอให้พระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

สถิตสถาพรมั่นแห่งองค์พระภคินีเธอแห่งราชวงศ์จักรีตลอดกาลนาน เทอญ

                                                         ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

 

พระประวัติของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ

http://www.ipthailand.org/ipthailand/images/Edittt/anniversary16Yrs/biography-84.pdf

ตราสัญลักษณ์งานฉลอง ๘๔ พรรษา สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ

http://www.ipthailand.org/ipthailand/images/Edittt/anniversary16Yrs/symbol.pdf

 

Comment

Comment:

Tweet

ขอเชิญร่วมกันลงนามถวายพระพรครับ

#1 By Navytoon@Bangsaen&Padriew on 2009-11-27 12:56